Νέο Δ.Σ.

Ημερομηνία δημοσίευσης
Μετά την παραίτηση δύο μελών του Δ.Σ. συνήλθε σήμερα 18/9/13 το υπόλοιπο Δ.Σ. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη και συγκρότησε σε σώμα το νέο Δ.Σ. με την παρακάτω σύνθεση.
1) Κοζιωτόπουλος Χρήστος - Πρόεδρος
2) Δεσύλλας Βασίλειος - Αντιπρόεδρος
3) Βλάχος Δημοσθένης - Γραμματέας
4) Δημοπάνας Δημήτριος - Ταμίας
5) Μαρίνης Αθανάσιος - Μέλος
Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2012 Νέο Δ.Σ.. Δημιουργία Whale.gr