Η Μετάλλαξη "Ινο"

 ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ “ ΙΝΟ”

Αυτή η μετάλλαξη εμποδίζει την εμφάνιση στο πτέρωμα της ευμελανίνης (μαύρης και καφέ) και επιτρέπει στην καφέ φαιομελανίνη να εμφανιστεί πολύ έντονα στο χείλος των πτερών, δίνοντας εις τα οξειδωμένα , ένα τυπικό σχήμα που η περιφέρεια του δεν περιέχει ευμελανίνη στο κέντρο, όπου φυσιολογικά εναποτίθεται για να δημιουργήσει το σχέδιο.

 

Προκαλεί επίσης τον αποχρωματισμό των ποδιών, του ράμφους, των νυχιών και των ματιών που παίρνουν χρώμα κόκκινο ρουμπινί, από το οποίο παίρνουν το όνομα τους Καναρίνια ρουμπινί.

Διακρίνονται σε 2 γκρουπ.

1). Ρουμπίνι οξειδωμένα που περιλαμβάνουν τα Μαύρα - Καφέ και τα καφέ με φαινότυπο όμοιο.

2). Ρουμπίνι ελαττωμένα ή διαλυόμενα που περιλαμβάνουν τα Αχάτη και Ιζαμπέλα με φαινότυπο όμοιο.

Αυτή η μετάλλαξη έχει υπολειπόμενο χαρακτήρα και μπορούμε να την συμβολίσουμε με τα μικρά γράμματα “ινο” με δείκτη “Ρ” (ρουμπινί). Ο δείκτης είναι απαραίτητος γιατί η μετάλλαξη αυτή είναι αλληλόμορφη στην “Τοπάζιο” που θα συμβολίσουμε με “t” Top.

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Γονίδιο μη μεταλλαγμένο + Γονίδιο μεταλλαγμένο ΙΝΟΡ Μορφή +

Αρχέγονο + Ομοζυγώτης ρουμπινί ΙΝΟΡ Ετεροζυγώτης ΙΝΟ

 

ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΑ

1). ΑΡΧΕΓΟΝΟ Χ ΡΟΥΜΠΙΝΙ + Χ ΙΝΟΡ Όλα είναι φορείς ρουμπινί

+ Χ ΙΝΟΡ ανεξάρτητα από το φύλλο.

2). Φαιό Χ Φέροντα Φαιό : 50% Φαιό 50% φέροντα Φαιό.

3). Φέρων Φαιό Χ Φέρων Φαιό : 1/4 φυσιολογικά, 1/2 φέροντα Φαιό, 1/4 Φαιό

Οι χαρακτήρες ΙΝΟ σε συνδυασμό με τους βασικούς τύπους χαρακτηρίζουν 2 διαφορετικά γκρουπ.

 

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ

Μαύρο Καφέ

Καφέ

Αχάτη

Ιζαμπέλα

ΙΝΟ

Φαιό

Οξειδωμένα

Φαιό

Ελαττωμένα

 

Τα Φαιό ελαττωμένα μαζί με τα Σατινέ κρίνονται σε μια ενιαία κατηγορία “ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΑ με κόκκινα μάτια”.

 

Τα 2 γκρουπ συνδυάζονται με τις διάφορες ποικιλίες.

 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΑ

ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ (Κ.Μ)

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΟ Κ.Μ. ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΡΕΜ

ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΡΕΜ

ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΟ Κ.Μ. ΚΡΕΜ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΟ Κ.Μ. ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΡΤ.

ΚΡΕΜ ΡΟΖΕ

ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΡΕΜ ΡΟΖΕ

ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΟ Κ.Μ. ΚΡΕΜ ΡΟΖΕ

ΛΕΥΚΟ ΘΑΜΠΟ

ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΑΣΗΜΙ ΘΑΜΠΟ

ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΟ Κ.Μ. ΑΣΗΜΙ ΘΑΜΠΟ

ΛΕΥΚΟ ΚΑΘΑΡΟ

ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ ΑΣΗΜΙ

ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΟ Κ.Μ. ΑΣΗΜΙ

 

ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ ΜΑΥΡΟ - ΚΑΦΕ

- ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΥΡΟ ΚΑΦΕ / ΦΑΙΟ, ΜΑΥΡΟ ΚΑΦΕ

ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΦΕ

- ΡΟΥΜΠΙΝΙ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΚΑΦΕ / ΦΑΙΟ, ΚΑΦΕ / ΦΑΙΟ

ΦΑΙΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΑ τύπου ΑΧΑΤΗ (ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΟ κ.μ).

- ΦΑΙΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΑ , - ΑΧΑΤΗ / ΡΟΥΜΠΙΝΙ

ΦΑΙΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΑ τύπου ΙΖΑΜΠΕΛΑ (ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΟ Κ.Μ).

- ΦΑΙΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΑ, - ΙΖΑΜΠΕΛΑ / ΦΑΙΟ

 

ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΑ

1) ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ (ΚΑΦΕ) Χ ΜΑΥΡΟ - ΚΑΦΕ

ΜΑΥΡΟ - ΚΑΦΕ / ΚΑΦΕ ΦΑΙΟ

ΚΑΦΕ / ΦΑΙΟ

 

2) ΜΑΥΡΟ ΚΑΦΕ /ΚΑΦΕ ΦΑΙΟ Χ ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ (ΚΑΦΕ)

ΜΑΥΡΟ - ΚΑΦΕ/ΚΑΦΕ - ΦΑΙΟ ΜΑΥΡΟ ΚΑΦΕ / ΦΑΙΟ

ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΑ (ΚΑΦΕ) ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΑ (ΚΑΦΕ)

     “       “ (ΚΑΦΕ ΜΑΥΡΟ/ΚΑΦΕ ) “          “ ΜΑΥΡΟ ΚΑΦΕ

ΚΑΦΕ / ΦΑΙΟ ΦΑΙΟ ΚΑΦΕ / ΦΑΙΟ

3) ΙΖΑΜΠΕΛΑ / ΦΑΙΟ Χ ΦΑΙΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ (ΑΧΑΤΗ) (ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΟ Κ.Μ.)

ΑΧΑΤΗ / ΙΖΑΜΠΕΛΑ - ΦΑΙΟ ΙΖΑΜΠΕΛΑ / ΦΑΙΟ

ΦΑΙΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ (ΑΧΑΤΗ)/ΦΑΙΟ ΕΛΑΤ. (ΙΖΑΜΠΕΛΑ) / ΙΖΑΜΠΕΛΑ (Μελανινικό Κ.Μ.).

ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΑ

Ανήκουν στον τύπο αυτό οι τύποι ΜΑΥΡΟ ΚΑΦΕ και ΚΑΦΕ αφού έχουν ένα φαινότυπο σχεδόν όμοιο. Διαφέρουν σε ορισμένα σημεία όπως :

 

                          ----- γκρι ανθρακί στα ΜΑΥΡΑ ΚΑΦΕ

Το υποπτέρωμα :

                ----- καφέ - γάλα στα καφέ

Τα ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΑ χαρακτηρίζονται από :

Σχέδιο που θυμίζει λέπια ψαριού, που οφείλεται στο γεγονός ότι η φαιομελανίνη καλύπτει το χείλος των πτερών και δημιουργεί αντίθεση με το κεντρικό τμήμα του πτερώματος που δεν έχει μελανίνη, η παρουσία της ως γνωστό εμποδίζεται από την μετάλλαξη “ΙΝΟ”.

Την θέση αυτή καταλαμβάνει το βασικό λιπόχρωμα κίτρινο ή κόκκινο ενώ παραμένει λευκό αν τα πουλιά είναι της ποικιλίας Ασημί ή όταν είναι κατηγορίας ΜΩΣΑΪΚΟ.

Τα μάτια είναι κόκκινα.

Ράμφος - πόδια - νύχια είναι ανοιχτόχρωμα.

Το σχέδιο των καναρινιών αυτών πρέπει να καλύπτει όλο το πτέρωμα από την κεφαλή την ράχη και τα πλευρά.

Ουρά και οδηγοί πρέπει να έχουν στο χείλος του καφέ φαιομελανίνη.

Η περιφέρεια των οδηγών και της ουράς των νέων καναρινιών έχουν πολύ περισσότερο έντονο χρώμα από τα ενήλικα για τον λίγο αυτό πρέπει να προσέχουμε να μην πέσουν κατά την διάρκεια της πτερόροιας γιατί όταν ξαναβγούν μπορεί να μην έχουν χρώμα στο χείλος και έτσι μπορούν να πάρουν βαθμούς ποινής στο τύπο.

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Μικρού βαθμού αντίθεση, με φαιομελανίνη ελαφρού χρώματος από έλλειψη οξειδώσεως.

Σχέδιο μπερδεμένο και αναμεμειγμένο, με περιοχές του πτερώματος χωρίς φαιομελανίνη.

Κεντρική μελανίνη έντονη στους οδηγούς και την ουρά κυρίως στα ΜΑΥΡΑ ΚΑΦΕ

 

ΦΑΙΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΑ

Περιλαμβάνουν τους τύπους ΑΧΑΤΗ και ΙΖΑΜΠΕΛΑ και μαζί με τα ΣΑΤΙΝΕ κρίνονται στην κατηγορία “ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ”

Το πτέρωμα δεν έχει μελανίνη εκτός από την άκρη της ουράς και των οδηγών όπου αυτή έχει μια απόχρωση κρεμ - λευκή.

Το μάτι είναι κόκκινο.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

 

ΤΥΠΟΣ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΏΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΠΤΕΡΩΜΑ

ΡΑΜΦΟΣ ΠΟΔΙΑ ΝΥΧΙΑ

ΧΡΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ

ΦΑΙΟ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΟ

Υπό την μορφή λεπιών καφέ φαιομ. στις άκρες των πτερών

Καφέ χείλος κεντρικό μέρος του βασικού χρώματος

καφέ

Μαύρο στα ΜΑΥΡΑ ΚΑΦΕ

 Καφέ γάλα στα ΚΑΦΕ

 

Κόκκινο Ρουμπινί

ΦΑΙΟ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΟ

Δεν έχει

Δεν έχει

Ανοικτό Χωρίς φαιομελανίνη

Μόλις φαίνεται

Ανοικτό

Κόκκινο Ρουμπινί

 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2012 Η Μετάλλαξη "Ινο". Δημιουργία Whale.gr