Μελανινικά Καναρίνια

Τα καναρίνια αυτά ως γνωστό παρουσιάζουν στο πτέρωμα τους την μελανίνη υπό μορφή σχεδίων που διαφέρουν μεταξύ τους τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

 

Η μελανίνη σχηματίζεται από την φαιομελανίνη, χρώματος καφέ, που αντιπροσωπεύει την βάση επί της οποίας εναποτίθεται το κεντρικό σχέδιο, κατά μήκος της ράχης του πτερού, πιο σκούρο που αποτελείται από την συμελανίνη χρώματος μαύρου και καφέ.

Η διαφοροποίηση ως πρό το σχέδιο είναι αποτέλεσμα των διαφόρων μεταλλάξεων, οι οποίες συνέβησαν κατά καιρούς που επέδρασαν και εις τις δυο κατηγορίες της μελανίνης με αποτέλεσμα τον διαχωρισμό των μελανινικών καναρινιών εις τους εξής τύπους:

α). Μαύρο - καφέ (αρχέγονος τύπος) επ’ αυτού υπήρξαν πολλές μεταλλάξεις.

β). Καφέ παρουσιάστηκε στο τέλος του 17ου αιώνα και άλλαξε ποιοτικά την υπάρχουσα μελανίνη, μετατρέποντας το σχέδιο του αρχέγονου καναρινιού από μαύρο σε καφέ.

γ). Αχάτη παρουσιάστηκε και αυτή τον 17ον αιώνα, και προκάλεσε την ελάττωση και των δυο μορφών της μελανίνης, προκαλώντας μια ποσοτική ελάττωση του κεντρικού σχεδίου καθιστώντας το πιο λεπτό και πολυτεμαχισμένο ; Ονομάσθηκε ο χαρακτήρας αυτός επίσης ως 1ος παράγοντας ελαττώσεως.

δ). Ιζαμπέλα, δεν αντιπροσωπεύει μια καινούργια μετάλλαξη, αλλά τ΄ αποτέλεσμα του συνδυασμού δυο προηγούμενων μεταλλάξεων του καφέ και της αχάτης.

 

Αυτοί είναι οι 4 βασικοί τύποι των μελανινικών καναρινιών επί των οποίων μετέπειτα ακολούθησαν καινούργιες μεταλλάξεις :

1). Παστέλ (το 1957), ελαττώνει ποιοτικά και ποσοτικά και τις 2 μορφές μελανίνης. Ονομάζεται ο παράγοντας αυτός και 2ος παράγοντας ελαττώσεως.

2). Παστέλ με γκρι οδηγούς στα φτερά.

Είναι μια μετάλλαξη που ασκεί μια ακόμη πιο έντονη δράση σε σχέση με το Παστέλ, εις το κεντρικό τμήμα του πτερώματος ελαττώνει πολύ τις μελανίνες δημιουργώντας μια αίσθηση τελείως διαφορετική ιδιαιτέρως στους οδηγούς.

3). Οπάλ παρουσιάστηκε το 1949 αλλά άρχισε να εξελίσσεται το 1960. Σ’ αυτή ελαττώνεται πάρα πολύ η φαιομελανίνη μα κυρίως αλλάζει η θέση της ευμελανίνης στα πτερά, δημιουργώντας την αίσθηση μιας γαλάζιας ανταύγειας σ΄ αυτά. Ονομάζεται επίσης και 3ος παράγοντας ελαττώσεως.

4). Φαιό, είναι μετάλλαξη που παρουσιάστηκε το 1964.

Αυτή απαγορεύει την κεντρική ευμελανίνη αφήνοντας αναλλοίωτη την φαιομελανίνη , δημιουργώντας ένα τυπικό σχέδιο σαν κράσπεδο και του αποχρωματισμού των ματιών που παρουσιάζονται περισσότερο ή λιγότερο κόκκινα. Ονομάζεται επίσης και 4ος παράγοντας ελαττώσεως.

5). Σατινέ, παρουσιάστηκε το 1970 και θεωρείται μετάλλαξη αλληλόμορφος της Αχάτης. Προκαλεί την μεγίστη ελάττωση στην απαγόρευση της φαιομελανίνης και της μαύρης ευμελανίνης ενώ δεν επηρεάζει την καφέ μελανίνη. Τα μάτια είναι κόκκινα και είναι ο 5ος παράγοντας ελαττώσεως των μελανίνων.

7). Τοπάζιο. Πολύ πρόσφατη μετάλλαξη. Είναι ο 6ος παράγοντα ελαττώσεως και προκαλεί ελάττωση της μαύρης ευμελανίνης ενώ ελαττώνει επίσης την φαιομελανίνη και την καφέ ευμελανίνη.

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

Προηγουμένως μιλήσαμε για τους 4 βασικούς τύπους επί των οποίων επήλθαν με διάφορους συνδυασμούς, όλες οι άλλες μεταλλάξεις. Αυτό το γκρουπ υποδιαιρείται σε δυο μικρότερα.

1). Μελανινικά οξειδώσεως που περιλαμβάνουν τα καναρίνια Μαύρο - καφέ και καφέ.

2). Μελανινικά ελαττώσεως (μειώσεως) που περιλαμβάνουν την Αχάτη και την Ιζαμπέλα.

Οι μεταλλάξεις που επήλθαν στους τύπους αυτούς είναι δύο :

Η “καφέ” που μετέτρεψε το σχέδιο του αρχέγονου καναρινιού από μαύρο σε καφέ και η “Αχάτη” που προκάλεσε την ελάττωση των μελανίνων, αφήνοντας αμετάβλητο το χρώμα του σχεδίου (μαύρο).

Οι δυο αυτές μεταλλάξεις έχουν υπολειπόμενο χαρακτήρα και είναι φυλοσύνδετες , έτσι μπορούμε να συμβολίσομε τον παράγοντα “καφέ” χρησιμοποιώντας τα αρχικά του με μικρά γράμματα λόγω του υπολειπόμενου χαρακτήρα του, κφ (καφέ). O παράγοντας Αχάτη, επειδή προκαλεί ελάττωση με τα μικρά γράμματα ελ (ελάτωση αχάτη) Και οι δυο είναι τοποθετημένες σε δυο διαφορετικές θέσεις του χρωμοσώματος του φύλλου “ Ζ “.

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ

 

1) Μαύρο καφέ

    Ζ) κφ + ελ+    Ζ) +

α) ----------------- ή -------   ♂ Μαύρο καφέ

    Ζ )κφ + ελ+    Ζ) ++

 

   Ζ) κφ + ελ+     Ζ) ++

β) ----------------  ή --------  ♀ Μαύρο καφέ

    Ζ) κφ ελ+       ω - -

2) Καφέ

    Ζ) κφ ελ +  Ζ) κφ +

α) ------------- ή ---------  ♂ Καφέ

    Ζ) κφ ελ +  Ζ) κφ +

 

    Ζ) κφ ελ +  Ζ) κφ +

β) -------------ή ---------   ♀ Καφέ

      ω - -          ω- -

 

   Ζ) κφ ελ +  Ζ)++

γ) ----------- ή ---------    ♂ Μαύρο καφέ / καφέ

   Ζ) κφ ελ+  Ζ) κφ+       (φέροντας παράγοντας καφέ)

3) Αχάτης

                 α            α

    Ζ) κφ + ελ   Ζ) + ελ

α) -------------- ή ------------   ♂ Αχάτης

                 α            α

    Ζ) κφ + ελ   Ζ) + ελ

 

                 α        α

    Ζ) κφ + ελ      Ζ)

β) --------------- ή ----------    ♀ Αχάτης

       ω - -          Ζ + ελ

                 α         α

    Ζ) κφ + ελ   Ζ) ++

γ) -------------- ή ---------      ♂ Μαύρο - καφέ / Αχάτης (φέρων Αχάτη)

                 α          α

   Ζ) κφ + ελ   Ζ) + ελ

4) Ιζαμπέλλα

               α

    Ζ) κφ ελ

α) ------------     ♂ Ιζαμπέλα

               α

   Ζ) κφ ελ

 

              α

   Ζ) κφ ελ

β) ------------     ♀ Ιζαμπέλα

     ω - -

 

    Ζ) κφ + ελ+    Ζ)++

γ) ---------------- ή ---------    ♂ Μαύρο-καφέ / καφέ φέρων και Αχάτη (κλειδί)

                               α

      κφ ελ+      Ζ)κφ ελ

Αυτό το τελευταίο ονομάζεται και Passe - partout (εμείς θα το λέμε κλειδί) . Αυτό το αρσενικό πράγματι μπορεί να δημιουργήσει και τους 4 ως άνω βασικούς τύπους των μελανινικών καναρινιών. Επειδή δεν είναι ετεροζυγώτες σε 2 γονιδιακές θέσεις μπορεί να αναπτύξει 4

 

τύπους γαμετών ( 2 2)

τους δύο συγγενείς              Ζ)++

                                        --------- α

                                         Ζ)κφ ελ

                                                  α

τους δυο αναμεμειγμένους    Ζ) + ελ

                                           ----------

                                          Ζ) κφ +

 

Οι τέσσερις τύποι των γαμετών αυτού του αρσενικού, συνδυαζόμενοι με το άλλο χρωμόσωμα του φύλλου (ω - - ) ή καλύτερα συνδυαζόμενοι με το χρωμόσωμα ω - - ενός θηλυκού οποιοδήποτε τύπου δημιουργούν 4 ♀ του τύπου:

Μαύρο - καφέ και Ιζαμπέλα (με συγγενείς γαμέτες). Αχάτη και καφέ (με γαμέτες αναμεμειγμένους).

 

ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΑ εντός του ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ 

 

ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ  

ΚΑΦΕ

ΑΧΑΤΗΣ

 ΙΖΑΜΠΕΛΑ

ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ 

ΜΑΥΡΟ- ΚΑΦΕ

ΜΑΥΡΟ- ΚΑΦΕ

ΜΑΥΡΟ- ΚΑΦΕ

ΜΑΥΡΟ- ΚΑΦΕ

ΜΡ-ΚΦ

ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ

ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ

ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ

ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ

ΚΑΦΕ  

ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ

ΚΑΦΕ

ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ

ΚΑΦΕ

ΚΦ  

ΚΑΦΕ    

ΚΑΦΕ    

ΚΑΦΕ    

ΚΑΦΕ    

ΑΧΑΤΗΣ

♂ 

ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ

ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ

ΑΧΑΤΗΣ   

ΑΧΑΤΗΣ   

ΑΧ  

ΑΧΑΤΗΣ 

ΑΧΑΤΗΣ 

ΑΧΑΤΗΣ 

ΑΧΑΤΗΣ 

ΙΖΑΜΠΕΛΑ

ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ

ΚΑΦΕ

ΑΧΑΤΗΣ       

ΙΖΑΜΠΕΛΑ

ΙΖ.   

ΙΖΑΜΠΕΛΑ

ΙΖΑΜΠΕΛΑ

ΙΖΑΜΠΕΛΑ

ΙΖΑΜΠΕΛΑ

 

Με πιο ανοικτό χρώμα σημειώνονται τα καναρίνια passe partout (κλειδί)

Μπορούμε να δημιουργήσομε ♂ καναρίνια κλειδιά με 2 διαφορετικούς τρόπους :

α) ♂ ΜΑΥΡΟ - ΚΑΦΕ χ ♀ Ιζαμπέλα ή αντίθετα.

β) ♂ Καφέ χ ♀ Αχάτη ή αντίθετα.

 

1). ΙΖΑΜΠΕΛΑ Χ ΜΑΥΡΟ ΚΑΦΕ

Όλα τα θηλυκά είναι Ιζαμπέλα. Τα αρσενικά είναι “κλειδιά” Μαύρο καφέ / φέροντα αχάτη και καφέ και κατά συνέπεια Ιζαμπέλα.

 

2). ΑΧΑΤΗΣ Χ ΚΑΦΕ

Όλα τα θηλυκά είναι Αχάτη. Τα αρσενικά είναι “κλειδιά” Μαύρο καφέ/αχάτη φέροντα και καφέ.

Ζευγαρώνοντας ένα από τα δύο αυτά “κλειδιά” με ένα θηλυκό ΙΖΑΜΠΕΛΑ θα έχομε και τους 4 βασικούς τύπους των καναρινιών Αρσενικά και θηλυκά.

Όλοι οι τύποι των Μελανινικών Καναρινιών συνδυάζονται με την ποικιλία και την κατηγορία.

 

ΤΥΠΟΙ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΜΑΥΡΟ - ΚΑΦΕ

ΚΑΦΕ

ΑΧΑΤΗ

ΙΖΑΜΠΕΛΑ

ΚΑΤ.

ΚΙΤΡΙΝΟ

Πράσινο Έντονο

Κίτρινο - Καφέ Έντονο

Αχάτη-κίτρινο Έντονο

Ιζαμπέλα κίτρινο Έντονο

ΕΝΤ.

 

Πράσινο Χιονέ

Κίτρινο - Καφέ Χιονέ

Αχάτη-κίτρινο Χιονέ

Ιζαμπέλα κίτρινο Χιονέ

ΧΙΟΝΕ

 

Πράσινο Μωσαϊκού

Κίτρινο - Καφέ Μως.

Αχάτη-κίτρινο Μως.

Ιζαμπέλα κίτρινο Μως.

ΜΩΣ.

AVORY (ΚΡΕΜ)

Λαδί 'Έντονο

Καφέ-Κρεμ Έντονο

Αχάτης - Κρεμ Έντονο

Ιζαμπέλα-Κρεμ Έντονο

ΕΝΤ.

 

Λαδί Χιονέ

Καφέ-Κρεμ Χιονέ

Αχάτης - Κρεμ Χιονέ

Ιζαμπέλα-Κρεμ Χιονέ

ΧΙΟΝΕ

 

Λαδί Μωσαϊκού

Καφέ-Κρεμ Μωσαϊκού

Αχάτης - Κρεμ Μως.

Ιζαμπέλα-Κρεμ Μως.

ΜΩΣ.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΡΤ.

Μπρονζέ Έντονο

Κόκκινο-καφέ Έντονο

Αχάτη κοκ.πορτ. Έντ.

Ιζαμπέλα-Κοκ Έντονο

ΕΝΤ.

 

Μπρονζέ Χιονέ

Κόκκινο-καφέ Χιονέ

Αχάτη κοκ.πορτ. Χιονέ

Ιζαμπέλα-Κοκ Χιονέ

ΧΙΟΝΕ

 

Μπρονζέ Μωσαϊκού

Κόκκινο-καφέ Μωσαϊκό

Αχάτη κοκ.πορτ. Μως.

Ιζαμπέλα-Κοκ Μωσαϊκού

ΜΩΣ.

ΚΡΕΜ - ΡΟΖΕ

Βιολέ (μοβ) Έντονο

Καφέ-Κρεμ ροζέ Έντονο

Αχάτη-Κρεμ ροζέ Έντ.

Ιζαμπέλα κρεμ ροζέ Έντ.

ΕΝΤ.

 

Βιολέ (μοβ) Χιονέ

Καφέ-Κρεμ ροζέ Χιονέ

Αχάτη-Κρεμ ροζέ Χιονέ

Ιζαμπέλα κρεμ ροζέ Χιονέ

ΧΙΟΝΕ

 

Βιολέ (μοβ) Μως.

Καφέ-Κρεμ ροζέ Μως.

Αχάτη-Κρεμ ροζέ Μως.

Ιζαμπέλα κρεμ ροζέ Μως.

ΜΩΣ.

ΛΕΥΚΟ

Γκρι -μπλε Θαμπό

Καφέ Ασημί Θαμπό

Αχάτη-Ασημί Θαμπό

Ιζαμπέλα Ασημί Θαμπό

ΘΑΜΠΌ

ΛΕΥΚΟ

Γκρι μπλε

Καφέ Ασημί

Αχάτη-Ασημί

Ιζαμπέλα Ασημί

ΚΑΘΑΡΟ

 

Εάν τώρα ζευγαρώσουμε ένα : ΚΑΦΕ - ΚΡΕΜ ΕΝΤΟΝΟ / φέροντα χ ΑΧΑΤΗ ΑΣΗΜΙ

Από μια διασταύρωση Ασημί του αυτού τύπου μπορούμε να επιτύχουμε :

 

1 Πράσινο Έντονο / Φέροντα Καφέ - Αχάτη - Κρεμ - Γκρι μπλε.

1 Πράσινο Χιονέ / Φέροντα Καφέ - Αχάτη - Κρεμ - Γκρι μπλε.

1 Γκρι Μπλε / Φέροντα Καφέ - Αχάτη - Κρεμ ΕΝ.

1 Γκρι Μπλε Καφέ - Αχάτη - Κρεμ Χιονέ

 

 

1 Καφέ Κρεμ Έντονο / Φέροντα

1 Καφέ Κρεμ Χιονέ / Ασημί

1 Καφέ Ασημί (κρεμ) Έντονο

1 Καφέ Ασημί (κρεμ) Χιονέ

 

Ο χαρακτήρας “λευκό” είναι επιστατικός επί του “κρεμ” δηλαδή εμποδίζει την φαινοτυπική του εκδήλωση.

Τα αρσενικά είναι διπλά passe - partout “κλειδιά” γιατί είναι ικανά να δημιουργήσουν 8 τύπους θηλυκού :

Πράσινες, καφέ κίτρινες, Αχάτη κίτρινη, Ιζαμπέλα κίτρινη, Λαδί, Καφέ, Κρεμ, Αχάτης κρεμ και Ιζαμπέλα κρεμ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

1) ΜΑΥΡΟ - ΚΑΦΕ

Είναι οι πιο κοντινοί συγγενείς του αρχέγονου καναρινιού.

Πρέπει να εκφράζουν στο μέγιστο βαθμό την οξείδωση των μελανίνων οι οποίες πρέπει να παρουσιάζονται εκτός από το πτέρωμα, στο ράμφος, στα πόδια και στα νύχια.

Το σχέδιο που σχηματίζεται κυρίως από την μαύρη ευμελανίνη και ίχνη της καφέ ευμελανίνης, πρέπει να είναι καθαρό, συμμετρικό και λαμβάνει διαφορετικά ονόματα σύμφωνα με την περιοχή του πτερώματος που αναφέρεται :

Οι Γραμμώσεις , αντιπροσωπεύουν το σχέδιο της κεφαλής, της ράχης,του στήθους και των πλευρών. Αυτές πρέπει να είναι μακριές και φαρδιές χωρίς διακοπή που ξεκινώντας απο το μέτωπο, εκτείνονται σε όλη την ράχη, τα πλευρά και εις τα θηλυκά και εις το στήθος.

Οι Ραβδώσεις , αφορούν το σχέδιο των καλυπτήριων πτερνών και ομοιάζουν με το σημείο στίξεως “κόμμα” του οποίου η άκρη στρέφεται ελαφρώς προς το κέντρο της ράχης.

Περιοχές υπερχρώσεως , που αναφέρονται εις το ραχιαίο και κεντρικό τμήμα των οδηγών πτερών και της ουράς.

Τα μουστάκια είναι το χαρακτηριστικό σημείο όλων των καναρινοειδών και απεικονίζονται στις πλευρές των γνάθων και είναι πιο εμφανή και έντονα εις τα αρσενικά παρά στα θηλυκά.

- Τα καλύτερα πουλιά του τύπου αυτού είναι αυτά που παρουσιάζουν τις γραμμώσεις, τις ραβδώσεις , και τις περιοχές υπερχρώσεως με έκδηλη την μαύρη ευμελανίνη που ξεχωρίζει ευκρινώς σ’ένα πτέρωμα χωρίς καφέ μελανίνη εις το οποίο το βασικό λιποχρωμικό χρώμα εκφράζει όλη την καθαρότητα και φωτεινότητα του.

Σύμφωνα με τα 3 βασικά λιποχρωμικά χρώματα τα καναρίνια του τύπου ΜΑΥΡΟ - ΚΑΦΕ κίτρινου λιποχρώματος : Πράσινο και Λαδί

ΜΑΥΡΟ - ΚΑΦΕ κόκκινου λιποχρώματος : Μπρονζέ και βιολετί (μοβ)

ΜΑΥΡΟ - ΚΑΦΕ χωρίς λιπόχρωμα : Γκρι μπλε θαμπό και Γκρι μπλε.

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ - ΚΑΦΕ

ΣΧΕΔΙΟ : Διακοπτόμενο και μπερδεμένο στη ράχη, ελειπές στα πλευρά ή στο κεφάλι.

ΟΞΕΙΔΩΣΗ : Μη ικανοποιητική, με περιοχές ελαττωμένης μελανίνης στο πτέρωμα, το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια.

ΧΡΩΜΑ : Συνολικά θαμπό, λόγω της παρουσίας καφέ φαιομελανίνης.

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ : Μπορεί να υπάρχουν στο πτέρωμα κυρίως της ράχης και της κεφαλής, περιοχές που αφορούν την άκρη κορυφή του πτερού χωρίς μελανίνη οι οποίες όμως δεν πρέπει να συγχέονται με την χιονέ ανταύγεια. Το ελάττωμα αυτό τιμωρείται με αποκλεισμό του καναρινιού εις τους διαγωνισμούς.

2) ΚΑΦΕ

Παρουσιάζουν μεγάλη ποσότητα καφέ φαιομελανίνης εις το πτέρωμα τους.

Το σχέδιο πρέπει να είναι όμοιο με αυτό του ΜΑΥΡΟΥ - ΚΑΦΕ .

Οι γραμμώσεις πρέπει να είναι καθαρές, συμμετρικές μακριές και φαρδιές αποτελούμενες από καφέ ευμελανίνη λίαν οξειδωμένη αλλά όχι μαύρη. Αυτές ξεκινώντας από το κεφάλι επεκτείνονται εις την πλάτη και εις τα μεγάλα καλυπτήρια πτερά.

Οι πλευρές πρέπει να παρουσιάζονται ευρείες και σύμμετρες χωρίς διακοπές με έντονη χρώση του ίδιου βαθμού οξειδώσεις που παρουσιάζει το σχέδιο ης κεφαλής και της ράχης.

Το ράμφος, τα πόδια και τα νύχια πρέπει να έχουν καφετί χρώμα.

Στα καναρίνια αυτού του τύπου , η έντονη παρουσία καφέ φαιομελανίνης δημιουργεί σε συνδυασμό με τις διάφορες κατηγορίες και ποικιλίες μια φαινοτυπική διαφοροποίηση πολύ εμφανή.

Στο ΚΑΦΕ - ΑΣΗΜΙ η φαιομελανίνη, λόγω της ελλείψεως του βασικού λιποχρώματος, παρουσιάζεται ακόμη εντονότερη και πιο σκούρα από την ποικιλία κίτρινο και κόκκινο.

Τα ΚΑΦΕ ΧΙΟΝΕ, με πρώτη ματιά, δεν δείχνουν επακριβώς την ποικιλία εις την οποία ανήκουν γιατί η έντονη παρουσία της φαιομελανίνης σε συνδυασμό με την δομή των πτερών, εμποδίζει τα λιποχρώματα να εκφραστούν κατά τον καλύτερο τρόπο.

Τα ΕΝΤΟΝΑ, απεναντίας, φαίνεται να έχουν λίγη φαιομελανίνη, η οποία όμως , εάν υπάρχει σε ικανοποιητική ποσότητα, επηρεάζει την έκφραση του λιποχρώματος, κάνοντας το να φαίνεται πιο κλειστό και ζεστό.

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΛΑΤTΩΜΑΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ Διακοπτόμενο, αναμεμειγμένο, με χρωματικό τόνο χαμηλής ποιότητος που δημιουργεί μικρή αντίθεση με την βασική φαιομελανίνη.

ΤΟΝΟΣ ΦΑΙΟΜΕΛΑΝΙΝΗΣ : Ανεπαρκής με ανοιχτόχρωμες περιοχές εις το πτέρωμα κυρίως εις τα πλευρά το στήθος και το μέτωπο.

ΡΑΜΦΟΣ - ΠΟΔΙΑ - ΝΥΧΙΑ : Ελαφρύ καφετί, με τάση στο χρώμα της σάρκας.

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ : Περιοχές αποχρωματισμού εις την κορυφή του πτερώματος προκαλούν όπως και εις το ΜΑΥΡΟ - ΚΑΦΕ τον αποκλεισμό του καναρινιού.

 

 

 

3) ΑΧΑΤΗΣ

Τα καναρίνια αυτού του τύπου υπέστησαν το αποτέλεσμα του 1ου παράγοντα ελαττώσεως, ο οποίος ελαττώνει την μαύρη ευμελανίνη και προκαλεί εις τα πλέον τυπικά καναρίνια, την πλήρη σχεδόν απαγόρευση της καφέ μελανίνης (φαιό και ευ).

Τα καναρίνια ΑΧΑΤΗ πρέπει να αναδεικνύουν ξεκάθαρα το μαύρο και συγχρόνως να μην παρουσιάζουν καθόλου καφέ φαιομελανίνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το λιπόχρωμα εις τα ΧΙΟΝΕ και στα έντονα να είναι φωτεινό και το σχέδιο να διακρίνεται έντονα και καθαρά. Εις το ΑΣΗΜΙ και τα ΜΩΣΑΪΚΑ αντιθέτως το σχέδιο παρουσιάζεται επί μίας ασημί βάσεως και στερείται φαιομελανίνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

1) ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ πρέπει να έχουν στην περιφέρεια ένα ευρύ περίγραμμα χρώματος γκρι.

2) Γραμμώσεις , διακοπτόμενες , λεπτές και συμμετρικές, πρέπει να καλύπτουν το κεφάλι,την ράχη και τα πλευρά.

3) ΦΡΥΔΙΑ , δεν έχουν μελανίνη και πρέπει να αναδεικνύουν το βασικό λιπόχρωμα.

4) ΜΟΥΣΤΑΚΙΑ , μαύρα ευδιάκριτα κυρίως εις τα αρσενικά.

5) ΡΑΜΦΟΣ - ΠΟΔΙΑ - ΝΥΧΙΑ έχουν το χρώμα της σάρκας.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

1) ΓΡΑΜΜΩΣΕΙΣ : Μη διακοπτόμενες με σχέδιο μακρύ εις την πλάτη, ή κακώς αφοριζόμενες με λίγη ποσότητα μαύρου.

2) ΦΑΙΟΜΕΛΑΝΙΝΗ : Παρουσιάζεται σε ολόκληρο ή σε τμήματα του πτερώματος, με τόνο που συνολικά τείνει στο ανοικτό καφέ.

3) ΠΛΕΥΡΑ : Κακώς αφοριζόμενα τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις λείπουν.

4) ΡΑΜΦΟΣ ΚΑΙ ΝΥΧΙA με εμφανή μελανινικά σημεία.

 

4) ΙΖΑΜΠΕΛΑ (ΧΡΩΜΑ ΚΑΦΕ - ΓΑΛΑ)

Το φαινότυπο του καναρινιού αυτού είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού των δυο προηγούμενων μεταλλάξεων ΚΑΦΕ και ΑΧΑΤΗΣ.

Κατά την επιλογή πρέπει να επιλέγονται αυτά που παρουσιάζουν πτέρωμα με ελάχιστη καφέ φαιομελανίνη επί της οποίας παρατηρείται ενα σχέδιο λεπτό και κοντό, όπως στα καναρίνια ΑΧΑΤΗΣ, χρώματος ανοικτού καφέ.

 

ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γραμμώσεις , που σχηματίζονται από ευμελανίνη καφέ ελαττωμένη, και είναι σαφείς λεπτές και διακοπτόμενες (μορφής κόκκων ρυζιού) και ξεκινώντας από το κεφάλι εκτείνονται κατά μήκος της πλάτης ενδιαφέροντας και τα πλευρά που πρέπει να έχουν τον ίδιο τόνο του σχήματος της ράχης και είναι ευδιάκριτα.

Χρώμα ματιών : Τείνουν στο κοκκινωπό.

ΡΑΜΦΟΣ - ΠΟΔΙΑ - ΝΥΧΙΑ : Έχουν το χρώμα της σάρκας.

 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Σχέδιο : Μακρύ και σκληρό ή δυσδιάκριτο και ελλιπές σε ορισμένες περιοχές της ράχης ή της κεφαλής.

Πλευρά : Μόλις αναγνωρίσιμα ή ελλιπή.

Καφέ φαιομελανίνη : Πολύ εμφανή στο πτέρωμα, που δημιουργεί ενδιάμεσους τύπους με το καφέ καναρίνι.

Ζώνες υπερχρώσεως : Της ουράς και των οδηγών πολύ έντονες με εμφανής της έλλειψη της ελαττώσεως των κορυφών.

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΑΝΙΝΙΚΩΝ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ

ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΥΠΟΠΤΕΡΩΜΑ

ΡΑΜΦΟΣ ΠΟΔΙΑ ΝΥΧΙΑ

ΧΡΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ

ΜΑΥΡΟ-ΚΑΦΕ

Μακρύ & Φαρδύ

Μαύρο

Οξειδωμένο

Μαύρο

Μαύρα

Μαύρο

ΚΑΦΕ

Μακρύ & Φαρδύ

Καφέ σκούρο

Καφέ οξειδωμένο

Γκρι σκούρο

Καφετί

Καφετί

ΑΧΑΤΗ

Διακεκομμένο & λεπτό

Μαύρο

Καθαρό χωρίς φαιομελανίνη

Μαύρο

Χρώμα Σάρκας

Μαύρο

ΙΖΑΜΠΕΛΑ

Διακεκομμένο & λεπτό

Καφέ σκούρο

Μπεζ πολύ σκούρο

Μπεζ

Χρώμα Σάρκας

Κόκκινο κλειστό

 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2012 Μελανινικά Καναρίνια. Δημιουργία Whale.gr