Λιποχρωμικά Καναρίνια

Αυτά τα καναρίνια προέρχονται από μια μετάλλαξη που εμπόδισε το αρχέγονο γονίδιο που είναι υπεύθυνο στον σχηματισμό της Μελανίνης του πτερώματος να λειτουργήσει και για τον λόγο αυτό το φαινότυπο (αυτό που εμείς βλέπομε), το πτέρωμα, παρουσιάζει μόνο τα λιποχρώματα.

 

 

Η μετάλλαξη αυτή είναι ανεξάρτητη, ελεύθερη, δεν είναι φυλοσύνδετη και έχει συνκυρίαρχο χαρακτήρα.

Επειδή η μετάλλαξη αφορά γονίδια τα οποία είναι εντεταλμένα στην σύνθεση ή μη της μελανίνης μπορούμε να συμβολίσομε με το Μ (Μελανίνη) κεφαλαίο (επειδή είναι συγκυρίαρχος χαρακτήρας), σημειώνοντας με το Μ+ το γονίδιο που σχηματίζει την Μελανίνη και με το Μ το μεταλλαγμένο γονίδιο που δεν συνθέτει Μελανίνη.

Συμβολισμός : Μ+ /Μ+ Αρχέγονο μελανινικό (παρουσία μελανίνης ).

Μ / Μ Λιποχρωμικό (απουσία μελανίνης).

Μ+ /Μ Παρδαλό (και τα δύο είναι παρόντα στον φαινότυπο).

 

Ζευγαρώματα :

1) Αρχέγονο Μελανινικό Χ Λιποχρωμικό

Μ+/Μ+ Χ Μ/Μ

ΓΑΜΕΤΕΣ

Μ

Μ

 

Μ+

Μ+Μ

Μ+Μ

100% Παρδαλά

Μ+

Μ+Μ

Μ+Μ

 

 

2) Μελανινικό Χ Παρδαλό

Μ+/Μ+ Χ Μ + Μ

ΓΑΜΕΤΕΣ

Μ+

Μ

 

Μ+

Μ+Μ+

Μ+Μ

50% Μελανινικά

Μ+

Μ+Μ+

Μ+Μ

50% Παρδαλά

 

3) Λιποχρωμικό Χ Παρδαλό

Μ/Μ Χ Μ+/Μ

ΓΑΜΕΤΕΣ

Μ+

Μ

 

Μ

Μ Μ+

Μ Μ

50% Λιποχρωμικά

Μ

Μ Μ+

Μ Μ

50% Παρδαλά

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Ως αποτέλεσμα των μεταλλάξεων το Λιπόχρωμα εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους.

Αυτές οι χρωματικές διαφοροποιήσεις δημιουργούν τις διάφορες ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ενός καναρινιού χρώματος το οποίο φυσιολογικά συνθέτει από τις καροτενοειδείς ουσίες το χρώμα που αποτελεί την αρχική του ποικιλία, δηλαδή το κίτρινο.

Κατόπιν έγινε δυνατό να μπορέσει το καναρίνι να συνθέσει από τις καροτενοειδείς ουσίες άλλο ένα χρώμα το κόκκινο, που προήλθε διαμέσου της διασταύρωσης με τον Καρδινάλιο της Βενεζουέλας.

Αυτό το χρώμα λοιπόν δεν είναι μια μετάλλαξη που μετέτρεψε το κίτρινο σε κόκκινο χρώμα, αλλά αυτό οφείλεται στην ικανότητα του καναρινιού, που απέκτησε από τον Καρδινάλιο της Βενεζουέλας, να συνθέσει από καροτενοειδείς ουσίες το κόκκινο αντί του κίτρινου χρώματος.

Το λευκό αντίθετα οφείλεται σε δυο μεταλλάξεις διαφορετικές και χωριστές.

Η μία κυρίαρχη, που απαγορεύει μερικώς την σύνθεση των καροτενοειδών και ως εκ τούτου την εμφάνιση στο πτέρωμα του λιποχρωμικού χρώματος. Αυτή αφήνει να εμφανισθεί μόνο ίχνος λιποχρωμικού χρώματος στους οδηγούς του καναρινιού. Η μετάλλαξη αυτή έφερε την δημιουργία του λευκού θαμπού.

Η άλλη μετάλλαξη έχει υπολειπόμενο χαρακτήρα και απαγορεύει πλήρως την σύνθεση των καροτενοειδών με αποτέλεσμα την παντελή απουσία Λιποχρωμικού χρώματος στο πτέρωμα και την δημιουργία του λευκού καναρινιού.

Η τελευταία μετάλαξη που αφορά την ποικιλία των Λιποχρωμικών είναι εκείνη που εμφανίστηκε στην Γερμανία το 1950 σε καναρίνια κόκκινου χρώματος και παίρνει το όνομα αvorio (χρώμα του ελεφαντόδοντου).

Η μετάλλαξη αυτή όταν προέρχεται από το κόκκινο καναρίνι παίρνει το όνομα anorio rosa που εμείς για να δώσουμε εννοιολογικά αυτή την αίσθηση εφ’εξής θα το ονομάζομε με κρέμ ροζέ, εάν δε προέρχεται από το κίτρινο χρώμα απλά κρεμ.

Η μετάλλαξη avorio ή κρεμ οφείλεται σε μια δομική μετατροπή του πτερώματος που επιτρέπει την μετατροπή του λιποχρώματος (κίτρινου ή κόκκινου) καθορίζοντας κατ’ επέκταση την δραστική μείωση στην έκφραση του χρώματος αυτού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το λιπόχρωμα εκτός από τους διαφορετικούς τόνους που προσδίδει στα χρώματα μπορεί και να τοποθετηθεί με διαφορετικό τρόπο στα πτερά. Αυτή η διαφοροποίηση οφείλεται πάντα σε μεταλλάξεις που δημιουργούν την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ενός καναρινιού χρώματος και που υποδιαιρείται σε :

Έντονο : Όταν το χρώμα εκτείνεται μέχρι την κορυφή του πτερού.

Χιονέ : Είναι η αρχέγονη κατηγορία και το λιπόχρωμα δεν φθάνει έως την κορυφή του πτερού με αποτέλεσμα το τελευταίο τμήμα του να παραμένει λευκό δίνοντας την εντύπωση της πάχνης επί του πτερώματος.

Μωσαϊκό : Το χρώμα εναποτίθεται σε προκαθορισμένες περιοχές του πτερώματος.

 

Ανακεφαλαιώνοντας :

Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Α

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α

ΛΙΠΟΧΡΩΜΑ

ΕΝΤΟΝΟ

ΧΙΟΝΕ

ΜΩΣΑΪΚΟ

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΝΤΟΝΟ

ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΙΟΝΕ

ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΩΣΑΪΚΟ

ΚΟΚ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΕΝΤ.

ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΡΤ. ΧΙΟΝΕ

ΚΟΚ. ΠΟΡΤ. ΜΩΣΑΪΚΟ

ΚΡΕΜ (IVORY)

ΚΡΕΜ ΕΝΤΟΝΟ

ΚΡΕΜ ΧΙΟΝΕ

ΚΡΕΜ ΜΩΣΑΪΚΟ

ΚΡΕΜ ΡΟΖΕ

ΚΡΕΜ ΡΟΖ ΕΝΤΟΝΟ

ΚΡΕΜ ΡΟΖ ΧΙΟΝΕ

ΚΡΕΜ ΡΟΖΕ ΜΩΣΑΪΚΟ

ΛΕΥΚΟ ΘΑΜΠΟ

ΛΕΥΚΟ ΘΑΜΠΟ

ΛΕΥΚΟ ΘΑΜΠΟ

ΛΕΥΚΟ ΘΑΜΠΟ

ΛΕΥΚΟ

ΛΕΥΚΟ

ΛΕΥΚΟ

ΛΕΥΚΟ

 

Όλες οι επί μέρους κατηγορίες και ποικιλίες των Λιποχρωμικών μπορούν να παρουσιάζουν κόκκινα μάτια, ως αποτέλεσμα άλλων δυο μεταλλάξεων που εμποδίζουν τις μελανίνες της ίριδος. Αυτές είναι η Σατινέ και η Φαιό.

 

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΑ

ΛΕΥΚΟ ΘΑΜΠΟ

Μετάλλαξη ανεξάρτητη που δεν είναι φυλοσύνδετη, έχει κυρίαρχο χαρακτήρα και εμποδίζει σχεδόν πλήρως το λιπόχρωμα κίτρινο ή κόκκινο.

Σύμβολα Λ.Θ. (Λευκό θαμπό) το Λ και Θ κεφαλαία λόγω του κυρίαρχου χαρακτήρα.

 

Ζ Ε Υ Γ Α Ρ Ω Μ Α Τ Α

1). ΚΙΤΡΙΝΟ (ή ΚΟΚΚΙΝΟ) Χ ΛΕΥΚΟ ΘΑΜΠΟ

+/+                          Λ.Θ./+

ΓΑΜΕΤΕΣ

Λ.Θ.

+

 

+

+/Λ.Θ.

+/+

50% Λευκά Θαμπά

+

+/ΛΘ

+/+

50% Κίτρινα ή Κόκκινα

 

2). ΛΕΥΚΟ ΘΑΜΠΟ Χ ΛΕΥΚΟ ΘΑΜΠΟ

ΛΘ/+                  ΛΘ/+

ΓΑΜΕΤΕΣ

Λ.Θ.

+

25% Πουλιά που δεν επιζούν

Λ.Θ.

Λ.Θ./Λ.Θ.

Λ.Θ./+

50% Λευκά θαμπά

+

+/Λ.Θ.

+/+

25% Κίτρινα ή Κόκκινα

Το ΛΕΥΚΟ (ΚΑΘΑΡΟ) είναι μια μετάλλαξη που έχει ανεξάρτητο χαρακτήρα, δεν έχει φυλοσύνδετο χαρακτήρα αλλά υπολειπόμενο.

Σύμβολο : λ (το γράφομε με μικρό επειδή έχει υπολειπόμενο χαρακτήρα).

λ+/λ+ ή +/+   ΚΙΤΡΙΝΟ

λ /λ               ΛΕΥΚΟ

λ+/λ ή +/λ     ΚΙΤΡΙΝΟ / ΛΕΥΚΟ (κίτρινο που φέρει τον παράγοντα λευκό).

1). ΚΙΤΡΙΝΟ Χ ΛΕΥΚΟ                             100% Κίτρινα /Λευκά

λ+ /λ+  Χ   λ/λ

2) ΚΙΤΡΙΝΟ / ΛΕΥΚΟ Χ ΛΕΥΚΟ                  50% Κίτρινο / Λευκά

+ /λ      Χ    λ/λ                                   50% Λευκά

3) ΚΙΤΡΙΝΟ/ ΛΕΥΚΟ Χ ΚΙΤΡΙΝΟ/ΛΕΥΚΟ      25% καθαρά κίτρινα

+ /λ           Χ         + /λ                 50% κίτρινα / Λευκού

25% Λευκά

Το Avorio ή Κρεμ είναι μια μετάλλαξη που ελαττώνει την έκφραση του κίτρινου ή κόκκινου χρώματος, έχει υπολειπόμενο φυλοσύνδετο χαρακτήρα και η θέση του γονιδίου είναι επί του χρωμοσώματος που καθορίζει το φύλλο.

 

Σύμβολο : Κρ (με μικρά γράμματα διότι έχει υπολειπόμενο χαρακτήρα και τίθεται στο χρωμόσωμα του φύλλου Ζ).

Ζ+ ή Ζ κρ+

Ζ+ Ζ κρ+ ♂ όχι κρεμ (κίτρινο ή κόκκινο).

Ζ+ ή Ζ κρ+ ♀ μή κρεμ.

ω      ω

Ζκρ ┐

│ ♂ κρέμ

Ζκρ ┘

 

Ζκρ ┐

│ ♀ κρέμ

ω - -┘

 

Ζ +    Ζκρ+

ή            ♂ κανονικό / κρ (φέρων τον παράγοντα κρ)

Ζ κρ    Ζκρ

 

Τα θηλυκά δεν μπορούν να μεταφέρουν φυλοσύνδετους χαρακτήρες, διότι έχουν μόνο ένα χρωμόσωμα Ζ και ως εκ τούτου μόνο ένα γονίδιο για τον παράγοντα αυτό. Για τον λόγο αυτό μη έχοντας το ομόλογο γονίδιο δεν μπορούν να είναι ομοζυγώτες και ονομάζονται ημιζυγώτες.

 

Ζευγαρώματα

1) ♂ Κίτρινο Χ ♀ Κρεμ

Ζ+         Ζκρ                  Όλα τα ♂ Κίτρινα / Κρεμ

Ζ+         ω - -                 Όλα τα ♀ Κίτρινα

2) ♂ Κρεμ Χ ♀ Κίτρινο

Ζκρ        Ζκρ                   Όλα τα ♂ Κίτρινα / Κρεμ

Ζκρ        ω - -                  Όλα τα ♀ Κρεμ

 

3) ♂ Κίτρινο / Κρεμ Χ ♀ Κίτρινο

Ζ+                     Ζ +      ♂ 50% Κίτρινα 50% Κίτρινα / Κρεμ

♂ Ζ ♀ Ζκρ          ω - -    ♀ 50% >> 50% Κρεμ

4) ♂ Κίτρινο / Κρεμ Χ ♀ Κρεμ

Ζ+                   Ζκρ       ♂ 50% Κίτρινα / Κρεμ 50% Κρεμ

Ζκρ                 ω - -       ♀ 50% Κίτρινα 50% Κρεμ

Όσον αφορά τώρα την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ του λιποχρώματος το ΧΙΟΝΕ θεωρείται αρχέγονο επί του οποίου επήλθαν μετέπειτα δυο μεταλλάξεις.

Το ΕΝΤΟΝΟ με χαρακτήρα κυρίαρχο και ανεξάρτητο.

Το ΜΩΣΑΪΚΟ και αυτό κυρίαρχο επί του ΧΙΟΝΕ.

1) ΧΙΟΝΕ Χ ΕΝΤΟΝΟ : 50% ΧΙΟΝΕ 50% ΕΝΤΟΝΑ

2) XIONE X ΜΩΣΑΪΚΟ : 50% ΧΙΟΝΕ 50% ΜΩΣΑΪΚΑ (ενδιάμεσα)

3) ΕΝΤΟΝΟ X ΜΩΣΑΪΚΟ : 50% ΕΝΤΟΝΟ 50% ΜΩΣΑΪΚΑ

4) ΕΝΤΟΝΟ/ ΜΩΣΑΪΚΟ Χ ΜΩΣΑΪΚΟ : 50% ΕΝΤΟΝΟ / ΜΩΣΑΪΚΟ 50% ΜΩΣΑΪΚΑ

 

Τώρα υπάρχουν και άλλες δυο μεταλλάξεις που αφορούν τα Λιποχρωμικά καναρίνια. Είναι αυτές που καθορίζουν την κατηγορία ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΤΙΑ.

α) ΣΑΤΙΝΕ μετάλλαξη με υπολειπόμενο φυλοσύνδετο χαρακτήρα.

β) ΙΝΟ μετάλλαξη ελεύθερη με υπολειπόμενο χαρακτήρα.

Η μετάλλαξη ΣΑΤΙΝΕ λόγω του υπολειπόμενου, φυλοσύνδετου χαρακτήρα συμπεριφέρεται όπως την μετάλλαξη κρεμ.

Η μετάλλαξη ΙΝΟ, έχει υπολειπόμενο αυτοσωμικό χαρακτήρα και συμπεριφέρεται σαν ΛΕΥΚΟ καθαρό.

 

ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Το κίτρινο καναρινί πρέπει να έχει ομοιόμορφο χρώμα σε όλο το πτέρωμα του. Διακρίνεται :

1) Κίτρινο λεμονί

2) Κίτρινο καθαρό

3) Κίτρινο χρυσαφί

4) Κίτρινο πορτοκαλί

Οι τελευταίες δυο χρωματικές διαφοροποιήσεις (3,4) δεν πρέπει να υπάρχουν σε ένα κοτέτσι που εκτρέφει κίτρινα καναρίνια και τα καναρίνια αυτά βαθμολογούνται πολύ άσχημα στους διαγωνισμούς.

Από τα πρώτα δυο, καλύτερος χρωματισμός είναι ο πρώτος (κίτρινο λεμονί).

Πρέπει να σημειωθεί ότι το περιβάλλον επηρεάζει πολύ τον χρωματισμό του πουλιού. Αν παρατηρήσουμε ένα καναρίνι κίτρινο σε φόντο μπλε ή πράσινο το βλέπομε σαν κίτρινο λεμονί.

Το ίδιο καναρίνι αν το δούμε σε περιβάλλον ροζέ ή κοκκινωπό δίνει την ίδια αίσθηση ότι είναι κίτρινο χρυσαφί.

Τα αρσενικά εκφράζουν καλύτερα από τα θηλυκά το κίτρινο λιπόχρωμα εκτός από τα μωσαϊκά.

Πρέπει να ελεγχθεί ότι το χρώμα είναι ομοιογενώς κατανεμημένο σε όλο το πτέρωμα, πρέπει να δούμε αν το κίτρινο είναι καθαρό (και όχι χρυσαφί ή πορτοκαλί) και λαμπερό.

Πρέπει τέλος να ελεγχθεί εάν υπάρχουν ίχνη μελανίνης, στο πτέρωμα, στο ράμφος στα πόδια και στα νύχια.

ΛΙΠΟΧΡΩΜΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Όπως ήδη γνωρίζομε το αρχικό χρώμα του καναρινιού είναι το κίτρινο. Το κόκκινο είναι το χρώμα που προέκυψε μετά από την διασταύρωση για τον Καρδινάλιο της Βενεζουέλας.

Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό που μεταδόθηκε στο καναρίνι είναι η ικανότητα του να μετατρέπει τις καροτενοειδείς ουσίες σε κόκκινο χρώμα με τη χορήγηση με την τροφή ειδικών χρωστικών ουσιών κατά την διάρκεια της πτερόροιας.

Οι πλέον συνηθισμένες χρωστικές ουσίες είναι :

1) Βήτα καροτίνη

2) Καροφίλ κόκκινο

3) Κανταξανθίνη

Όπως το κίτρινο έτσι και το κόκκινο καναρίνι πρέπει να έχει :

α) Καθαρό χρώμα που να μην τείνει προς το πορτοκαλί ή το βιολετί.

β) Ομοιογένεια δηλ. το χρώμα εναποτίθεται ομοιογενώς σε όλο το πτέρωμα, χωρίς περιοχές κακού χρωματισμού.

γ). Λαμπερό πτέρωμα

Κάθε παραγωγός πρέπει να αποφασίσει αν χορηγήσει αμέσως χρωστικές ουσίες ή όταν τα πουλιά γίνουν 40-50 ημερών. Στη δεύτερη περίπτωση οι οδηγοί δεν χρωματίζονται και αυτό είναι θετικό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτείνονται.

Η χορήγηση χρωστικής ουσίας δεν μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά την γέννηση για τα ΜΩΣΑΪΚΑ γιατί η χρώση των οδηγών θεωρείται σοβαρό μειονέκτημα.

 

ΛΕΥΚΟ ΘΑΜΠΟ

Ο παράγοντας αυτός προκαλεί σχεδόν τον πλήρη αποκλεισμό του λιποχρώματος έτσι που το πτέρωμα παρουσιάζεται λευκό με την μόνη παρουσία λιποχρώματος στην έξω παρυφή των οδηγών.

Το καναρίνι αυτό πρέπει να παρουσιάζει :

- Μικρής εκτάσεως λιποχρώματα στην έξω παρυφή των οδηγών.

- Χρώμα φωτεινό λευκό

- Τέλειο πτέρωμα

- Απόλυτη καθαριότητα

 

ΛΕΥΚΟ (ΚΑΘΑΡΟ)

Έχουν χρώμα ΛΕΥΚΟ καθαρό χωρίς ίχνος λιποχρώματος.

Διαφέρουν από το ΛΕΥΚΟ (Θαμπό) στα εξής :

1). Δεν παρουσιάζουν λιπόχρωμα στους οδηγούς.

2). Δέρμα χρώματος βιολετί.

 

ΚΡΕΜ (avorio)

Μετάλλαξη που ελαττώνει το λιπόχρωμα, μεταβάλει την δομή των πτερών δίνοντας μια ενδιάμεση εικόνα που δημιουργεί τα καναρίνια.

1). Κρεμ όταν δρα επί των κίτρινων καναρινιών.

2). Κρεμ ροζέ όταν δρα επί των κόκκινων.

Ένα καλό ΚΡΕΜ καναρίνι πρέπει να έχει ένα χρώμα που να είναι καθαρό , κίτρινο ή κόκκινο. Να έχει την μεγαλύτερη δυνατή μείωση της έντασης του και να έχει ομοιογενή κατανομή του λιποχρώματος σε όλες τις περιοχές ενδιαφέροντος.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ως γνωστό η κατηγορία εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο το Λιπόχρωμα εναποτίθεται στο πτέρωμα. Το χρώμα μπορεί να είναι χιονέ, έντονο, Μωσαϊκό.

Το ΧΙΟΝΕ παρουσιάζει το απώτερο τμήμα του κάθε πτερού λευκό λόγω ελλείψεως λιποχρώματος.

Ένα καλό ΧΙΟΝΕ πρέπει να έχει λεπτές και καθαρές λευκές ανταύγειες σε όλο το πτέρωμα εκτός από τις περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη συμπύκνωση του χρώματος δηλαδή τον λαιμό και την πλάτη.

Το ΕΝΤΟΝΟ έχει κοντό πτέρωμα όπου το λιπόχρωμα φθάνει έως την άκρη του πτερού. Πρέπει να έχει ζωηρό χρώμα χωρίς ανταύγειες χιονέ.

Το ΜΩΣΑΪΚΟ χαρακτηρίζεται από έντονο χρώμα που εναποτίθεται σε ορισμένες περιοχές που λέγονται ζώνες επιλογής.

Αυτές είναι : H μάσκα ( ♂), φρύδια ( ♂ ) , στήθος, ώμοι.

 

ΜΩΣΑΪΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

Η μάσκα στο αρσενικό πρέπει να έχει έντονο χρώμα, να είναι καλά αφοριζόμενη, αρκετά υψηλή που να καλύπτει το μέτωπο όπως στην καρδερίνα, χωρίς διακοπές στο μέτωπο ή κάτω από το ράμφος και χωρίς αραίωση του χρώματος γύρω από το ράμφος.

Το στήθος : Πρέπει να έχει διακριτό το βασικό χρώμα και να διακόπτεται το χρώμα αυτό στην κοιλιά που δεν έχει χρώμα. Το χρώμα του στήθους διακόπτεται 10-11 mm από την μάσκα. Το λιπόχρωμα δεν πρέπει να υπάρχει στα πλευρά ή στους μηρούς.

Οι ώμοι πρέπει να έχουν έντονο χρώμα που δεν πρέπει όμως να επεκτείνεται στους οδηγούς και στην πλάτη.

Το τμήμα πάνω από την ουρά πρέπει να έχει έντονο ζωηρό χρώμα.

Τα κυριότερα ελαττώματα του ♂ ΜΩΣΑΪΚΟΥ είναι:

Μάσκα στενή με τάση να σπάει στο μέτωπο ή κάτω από το ράμφος.

Μάσκα εκτεταμένη που φθάνει στον λαιμό, μάγουλα και πάνω μέρους του στήθους.

Ανταύγεια χιονέ στις ζώνες επιλογής.

Κολάρο στενό που δεν ξεχωρίζει αισθητά από το κάτω μέρος του ράμφους και το πάνω μέρος του στήθους.

Μη καθαρές περιοχές κυρίως στην πλάτη.

 

ΜΩΣΑΪΚΟ ΘΗΛΥΚΟ

Το θηλυκό διαφέρει για τις ζώνες επιλογής που έχουν μικρότερη έκταση. Καλύτερες είναι αυτές που έχουν έντονο λιπόχρωμα στους ώμους και ενώ ράχη της ουράς καθώς και στα φρύδια ενώ το χρώμα στο στήθος είναι δυσδιάκριτο. Το υπόλοιπο πτέρωμα πρέπει να έχει λευκό χρώμα.

Το χρώμα στα φρύδια πρέπει να καλύπτει το τμήμα πίσω από τα μάτια και σχηματίζει ένα τρίγωνο με την γωνία στραμμένη προς τον αυχένα. Καλό θεωρείται επίσης αν υπάρχει μια μόνο γραμμή εντόνου χρώματος χωρίς να εκτείνεται στο μέτωπο ή τον αυχένα. Αυτά τα τελευταία είναι ελαττώματα που επισύρουν κακή βαθμολογία.

Το στήθος : Έχει ελαφρύ χρωματισμό και δεν πρέπει να εκτείνεται στον λαιμό ή την κοιλία.

Οι ώμοι : Έχουν μικρότερη έκταση από τα αρσενικά. Πρέπει να έχουν έντονο χρώμα.

Ράχη της ουράς : Έντονο χρώμα χωρίς ανταύγειες χιονέ.

 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Φρύδια : Λείπουν ή δεν φαίνονται καλά ή είναι πολύ μεγάλα με εμφανές λιπόχρωμα.

Πλάτη : Ανταύγειες χιονέ εις τις ζώνες επιλογής.

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2012 Λιποχρωμικά Καναρίνια. Δημιουργία Whale.gr